Pozvánka ke studiu e-learningových kurzů projektu: Ekonomie a řízení rizik ve stavebnictví

V rámci udržitelnosti dotačního projektu: "Ekonomie a řízení rizik ve stavebnictví", reg. č. C.1.07/3.2.05/03.0008 Vás zveme k účasti v e-learningových vzdělávacích kurzech:

  • Ekonomicko-finanční řízení stavebních projektů 
  • Řízení rizik stavebních projektů.

Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání pracovníků ze stavebnictví, aby si mohli rozšířit své technické vzdělání o ekonomicko-finanční disciplíny a tím se mohli lépe orientovat v ekonomicko-finanční stránce stavební výroby. Kurzy jsou určeny pro pracovníky, kteří ve stavebních firmách zastávají nejrůznější odborně technické pozice, například pro rozpočtáře a přípraváře staveb, stavbyvedoucí, stavební techniky, stavební dozor, manažery stavebních projektů, majitele stavebních firem a OSVČ se stavební profesí. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci ze stavebních firem v Olomouckém kraji.

Cílem kurzů je poskytnout technicky orientovaným pracovníkům ze stavebnictví vzdělávací program zahrnující: základy finančního řízení staveb, metody časového plánování staveb, metody finančního controllingu ve stavebnictví, metody výběru dodavatelů, systémy řízení rizik projektů, včetně zásad práce s účetními doklady.

Proč studovat formou e-leaningového kurzu: Výhodou e-learningových kurzů je, že si účastníci mohou studovat kurzy z místa svého připojení na internet a ve svém zvoleném čase. Navíc studium kurzů si každý může uzpůsobit podle svých potřeb. Účast v e-learningových kurzech pracovníky ze stavebnictví nijak nezavazuje, kromě zodpovězení pěti úvodních vstupních otázek nebudou vyžadovány žádné dotazníky, formuláře, hodnocení kurzů.  Pokud účastník e-learningových kurzů bude chtít osvědčení o absolvování kurzů, stačí, aby vyplnil testové otázky za každým e-learningovým modulem. Pro vydání osvědčení se vyžaduje 80% správně zodpovězených otázek v testech. Přístupové heslo do e-learningových kurzů Vám zašleme po obdržení Vaší přihlášky. 

Cena za e-learningový kurz pro účastníka z Olomouckého krajezdarma  po vyplnění mailové adresy, na kterou budou zaslány vstupní údaje pro přihlášení.

Pro vstup do e-learningu prosím vyplňte následující formulář.

Podrobnější informace k obsahu kurzů najdete v Pozvánce-odkaz