Nabídková cena je pouze orientační pro skupinu 6. - 18. účastníků a zahrnuje:

  • náklady na lektora: doprava lektora do místa školení, ubytování, příprava workshopů a úprava osnovy školení podle požadavků zákazníka,
  • učební texty pro každého účastníka,
  • a ostatní náklady spojené s přípravou, realizací kurzů

 

č.

Téma

OZNAČENÍ

Rozsah hod.

ZAMĚŘENÍ

Nabídková cena

1

Interní auditor systému kvality (QMS)

QIA

24

ISO 9001

51.000,- Kč

2

Interní auditor environmentálního systému (EMS)

QIAEMS

24

ISO 14001

51.000,- Kč

3

Interní auditor pro integrované systémy QMS a EMS

QIA-QE

24

ISO 9001, ISO 14001

51.000,- Kč

4

Interní auditor QMS a ISO/TS 16949:2009

QIATS

24

ISO 9001, ISO/TS16949

52.500, Kč

5

Doškolovací kurz interních auditorů 1

QIAD1

8

ISO 9001

17.500,- Kč

6

Doškolovací kurz interních auditorů 2 – procesní audit

QIAD2

8

ISO 9001

 

17.500,- Kč

7

Doškolení interních auditorů pro integrované systémy řízení

QIA-I

8

ISO9001, ISO 14001

 

18.000,- Kč

8

Doškolení - Trénink interních auditorů ISO/TS 16949:2009

QIA-T

8

ISO 9001, ISO/TS16949

18.000,- Kč

9

Audit procesu

QAP

8

ISO 9001,

17.500,- Kč

10

Výrobkový audit

QAV

4

ISO 9001

9.000,- Kč

11

Interní audit pro automobilový průmysl

Q-int

8

ISO 9001, VDA 6.3

17.500,- Kč

12

Úvodní školení pro vrcholové vedení k ISO 9001

QVV

8

ISO 9001, možnost rozšíření o ISO 14001

17.500,- Kč

13

Úvodní školení pro manažera kvality k ISO 9001

QMJ

8

ISO 9001, možnost rozšíření o ISO 14001

17.500,- Kč

14

Školení středního vedení k ISO 9001

QSV

8

ISO 9001, možnost rozšíření o ISO 14001

17.500,- Kč

15

Základy kvality pro automobilový průmysl

Q-A1

8

ISO 9001,VDA,QS 9000

17.500,- Kč

16

Základy procesního řízení, hodnocení a zlepšování procesů - automobilový průmysl

Q-A2

8

IAO 9001, APQP, PPAP, VDA 6.3

17.500,- Kč

17

Školení mistrů k jakosti - základní kurz

QMIz

3 - 4

ISO 9001

9.000,- Kč

18

Školení mistrů k jakosti - odborný kurz

QMIo

3 - 4

ISO 9001

9.000,- Kč

19

Základy kvality pro techniky

QT

6 - 8

ISO 9001

14.500,- Kč

20 

Řízení kvality ve výrobě

QVYR

3 - 4

ISO 9001

9.900,- Kč

21

Kontrola, měření a zkoušení procesů

QMET

3 - 4

ISO 9001

9.500,- Kč

22

Metrologické zabezpečení podniku

QMET2

16

ISO 9001

35.000.- Kč

23

Statistické metody pro manažery – úvodní školení

QSM1

8

ISO 9001

17.500,-Kč

24

Nástroje zlepšování kvality

QSM2

8

ISO 9001

17.500, -Kč

25

7 jednoduchých nástrojů zlepšování kvality

QST

8

ISO 9001

17.500,-Kč

26

2 x 7 nových nástrojů zlepšování pro manažery

QST2

8

ISO 9001, TQM

17.500, -Kč

27

DOE - Metodika návrhu experimentů

DOE

16

 

35.000.- Kč

28

FMEA - Možnosti vzniku vad a jejich následků

FMEA

8

 

17.500, -Kč

29

FMEA konstrukce

FMEA-k

8

 

17.500,-Kč

30 

FMEA procesu

FMEA-p

8

 

17.500, -Kč

31

QFD -  metodika transformace požadavků zákazníka do technické specifikace výrobku

QFD

8

 

17.500,-Kč

32

SPC - statistická regulace procesu

SPC

8

 

17.500, -Kč

33

Analýza systému měření (MSA)

MSA

8

 

17.500,-Kč

34

Projektové řízení pro plánování nových produktů

PR-PNP

16

 

35.000.- Kč

35

Pokročilé plánování kvality výrobku (APQP) a Proces schvalování dílů k výrobě (PPAP)

APQP

PPAP

24

 

 

60.000,- Kč

36

Nejistoty měření

Q-nejistoty

8

 

17.500,- Kč

37

Hodnocení a rozvoj dodavatelů

Q-DOD

8

ISO 9001 / TQM

17.500,-Kč

38

Základy týmové práce pro úspěšné řešení problémů

TP

8

ISO 9001 / TQM

17.500, -Kč

 

 

 

 

 

 

39

Cesta k totální kvalitě - kurz pro top management

TQM

16

TQM

35.000.- Kč

40

Sebehodnocení EFQM - kurz pro top management

TQM2

24

TQM + workshop

52.500,- Kč

41

Projektový management

Pro

8

TQM

17.500, -Kč

42

Balanced Scorecard

BSC

8

 

17.500,-Kč

43

Komunikační dovedností

KOM

14 - 16

TQM

35.000.- Kč

44

Organizační chování

OB

14 - 16

TQM

35.000.- Kč

45

Rozvoj organizace

OD

8

TQM

17.500, -Kč

46

Konzultantské dovednosti k vyjednávání

KONZ

8

TQM

17.500,-Kč

47

Leadership a motivace k týmové práci

LSHIP

16

TQM

35.000.- Kč

48

Řízení lidských zdrojů

HRM

8

TQM

17.500,-Kč

49

Příprava firemních moderátorů

QMOD

24 - 32

ISO 9001 / TQM

70.000,- Kč